Làm Marketing có cần thiết phải yêu công ty hay không? - quachnham