Sáng tạo trong marketing có thật sự quan trọng? - Quach Nham